Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat algemene regels over de verhouding tussen de overheid en burgers en bijvoorbeeld bedrijven. Deze Online Training gaat in op de beginselen van de Awb. Je leert de basisuitgangspunten en het nut van deze wet kennen. Deze training helpt je om vat te krijgen op de wet en je nieuw opgedane kennis direct aan je eigen werkpraktijk te koppelen!

Overheid & Non-Profit

weken Bestuursacademie Nederland
Online Academy

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die basiskennis rondom de Awb wilt opdoen. Weet je nog niet precies wat het inhoudt? Dan past deze training perfect bij je. Je leert wat je moet weten. Deze training is toepasselijk voor iedereen die in het publiek domein werkt.

Leerdoelen

Wat kun jij na het succesvol afronden van deze training?

 • Jij snapt waar de Awb over gaat en hoe je dit kunt plaatsen in het recht.
 • Jij kunt uitleggen wat de Awb verstaat onder een bestuursorgaan en de wijze waarop bestuursorganen aan hun bevoegdheden komen.
 • Jij kunt uitleggen welke verschillende soorten beschikkingen een bestuur kan afgeven.
 • Jij weet wat de beginselen van een behoorlijk bestuur inhouden.

Week 1: Wat is de plek van de Awb binnen het recht?

 • Dag 1: Recht in het dagelijks leven

 • Dag 2: Het verschil tussen formeel en materieel recht

 • Dag 3: Het publiekrecht

 • Dag 4: De Algemene wet bestuursrecht

 • Dag 5: Twee belangrijke beginselen: legaliteit en specialiteit

Week 2: De bepalingen van de Awb

 • Dag 6: Het bestuursorgaan en zijn rol

 • Dag 7: Attributie, delegatie en mandaat

 • Dag 8: Wat/wie is een belanghebbende?

 • Dag 9: Bestuurshandelingen en besluiten

 • Dag 10: Verschillende soorten beschikkingen

Week 3: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 • Dag 11: Het verschil tussen formele en materiële beginselen

 • Dag 12: Het zorgvuldigheidsbeginsel

 • Dag 13: Het motiveringsbeginsel en het fair play-beginsel

 • Dag 14: Materiële beginselen van behoorlijk bestuur

 • Dag 15: Het vertrouwensbeginsel en het materieel motiveringsbeginsel

Interesse in deze online training?

Aanmelden