Businesscase Schrijven

Businesscase Schrijven

Een businesscase heb je nodig om effectief besluiten te nemen. Beleidsnotities of andere vormen van voorstellen zijn vaak lang en komen net niet tot de kern van de zaak. Je kan dan geen goede afweging maken. En er hangt vaak nog al wat vanaf. Om structuur te geven en een weloverwogen besluit te nemen schrijf je een businesscase. In deze training leer je hoe je die opbouwt en zorgt dat hij hout snijdt.

Schriftelijke Communicatie

weken Boertien Vergouwen Overduin
Online Academy

Doelgroep

Deze training is voor iedereen die businesscases of plandocumenten schrijft waarover belangrijke besluiten genomen worden. En voor iedereen die met businesscases wil gaan werken. Voorkennis is niet vereist.

Leerdoelen

Hoe schrijf je een businesscase leesbaar en overtuigend Welke elementen moeten er altijd terugkomen in een case Je eigen businesscase schrijven voor een eigen concept

Interesse in deze online training?
Aanmelden