Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Tijdens deze training verdiep jij je niet alleen in de diversiteit van jouw organisatie, maar krijg je ook inzicht in je eigen bewustzijn en het actief bijdragen aan een inclusieve organisatie.


Bij diversiteit gaat het om verschillende kenmerken waardoor mensen van elkaar verschillen. Denk bijvoorbeeld aan geslacht, leeftijd, gender(identiteit), etnische herkomst, beperking en seksuele oriëntatie. Voor een optimaal functionerende organisatie is het van belang dat elke medewerker zich welkom, veilig en betrokken voelt. Wanneer medewerkers elkaar als volwaardig beschouwen en gelijkwaardig behandelen, spreek je van inclusie. De winst van diversiteit en inclusie is winst voor iedereen. Je organisatie en jij zorgen samen voor een goed functionerende organisatie, door middel van kansengelijkheid, integratie en verbinding. Een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt, is een organisatie waarbinnen collega’s en klanten elkaar beter begrijpen omdat we een completere afspiegeling zijn van de samenleving.


Tijdens deze training neem je de diversiteit van jouw organisatie onder de loep. Daarnaast word jij je bewuster van vooroordelen en groepsdenken én herken je eventuele denkpatronen bij jezelf. Na de training kun jij meteen aan de slag met diversiteit en inclusie! 

Samenwerken & Teamontwikkeling

week Online Academy
Online Academy

Doelgroep

Deze Online Training is geschikt voor iedereen die wil weten hoe je optimaal profiteert van de diversiteit op de werkvloer en hoe je samen tot een inclusieve organisatie komt. Je gaat aan de slag met opdrachten die je direct kan toepassen in jouw werk en die je bewuster maken van je denkpatronen. Je hebt geen voorkennis nodig en kan direct van start. 

Leerdoelen

Wat kun jij na het succesvol afronden van deze training? 

  • Jij kunt uitleggen wat diversiteit en inclusie is. 
  • Jij bent je bewust van je eigen denkpatronen rondom diversiteit en inclusie. 
  • Jij weet welke acties je kunt ondernemen die bijdragen aan inclusiviteit. 

Week 1: Diversiteit & Inclusie

  • Dag 1: Diversiteit en inclusie, wat is het verband?

  • Dag 2: Denken in wij en zij

  • Dag 3: Vooroordelen, iedereen heeft ze

  • Dag 4: In- en out group denken

  • Dag 5: Samen verder: voorbij het wij-zij denken

Interesse in deze online training?

Aanmelden