Introductie in Onderwijskunde

Introductie in Onderwijskunde

Onderwijskunde vormt de basis voor sterke didactiek in leertrajecten. Een training of opleiding ontwerpen is gemakkelijk. Er één ontwerpen die aansluit bij de doelen en voor elk individu tot leerrendement leidt is een vak apart. In deze training leer je basisuitgangspunten en ontwerpprincipes kennen aan de hand waarvan de meeste onderwijskundigen hun trajecten ontwerpen. Ben je geen didacticus van huis uit, maar wel betrokken bij het ontwerpen van leertrajecten? Dan is deze training een goed begin om je gericht te ontwikkelen.

Leren & Studeren

weken NCOI Opleidingen
Online Academy

Doelgroep

Deze introductie is geschikt voor iedereen zonder onderwijskundige achtergrond die wél werkt aan onderwijsontwikkeling, trainingen ontwerpen of andere didactische werkzaamheden. Onderwijskunde brengt je de basis vanuit waar je onderbouwd hoge kwaliteitsproducten kunt maken.

Leerdoelen

Wat kun jij na het succesvol afronden van deze training?

 • Jij snapt hoe leren werkt in het brein en hoe men leert in verschillende situaties.
 • Jij weet hoe het leren in organisaties gestimuleerd kan worden.
 • Jij hebt een eigen leertraject ontworpen met behulp van het ontwerpmodel.

Week 1: Hoe leren mensen?

 • Dag 1: Hoe werkt leren in ons brein?

 • Dag 2: Visies op leren

 • Dag 3: Leren in verschillende situaties en met verschillende doelen

 • Dag 4: Leerstijlen en leervoorkeuren

 • Dag 5: Intelligentie versus leervermogen: is alles ontwikkelbaar?

Week 2: Leren in organisaties

 • Dag 6: Een lerende organisatie

 • Dag 7: Formeel en informeel leren

 • Dag 8: Leren in leergemeenschappen

 • Dag 9: Motivatie om te leren

 • Dag 10: Opleidingsvraag versus opleidingsnoodzaak

Week 3: Ontwerpen met een ontwerpmodel

 • Dag 11: Ontwerpen van leertrajecten met een ontwerpmodel

 • Dag 12: Doelgroepanalyse en Gapanalyse

 • Dag 13: Het belang van leerdoelen

 • Dag 14: De taxonomie van Bloom

 • Dag 15: Formuleren van leerdoelen

Week 4: Krachtige leersituaties en digitale leermiddelen

 • Dag 16: Krachtige leersituaties

 • Dag 17: Werkvormen kiezen

 • Dag 18: De rastermethode

 • Dag 19: Adaptief leren

 • Dag 20: Digitale onderwijstools

Week 5: Evalueren van leertrajecten

 • Dag 21: Niveaus van evalueren

 • Dag 22: Formatieve en summatieve evaluatie

 • Dag 23: Feedback

 • Dag 24: Begeleiden van leren

 • Dag 25: Kwaliteit van leertrajecten

Interesse in deze online training?

Aanmelden