Motivational Interviewing

Motivational Interviewing

Motivational interviewing of motiverende gespreksvoering is een veel gebruikte techniek van communiceren. Het helpt om intrinsieke motivatie om te veranderen te versterken. De techniek is eenvoudig aan te leren maar vraagt veel oefening in de praktijk om echt te beheersen. In deze Online Training leer je de basistechniek met veel opdrachten en oefeningen voor in je eigen werk. De perfecte manier om kennis te maken met de methode en deze direct toe te passen.

Werk, Carrière & Ontwikkeling

weken NCOI Opleidingen
Online Academy

Doelgroep

Deze Online Training is ontwikkeld voor iedereen die de techniek wil leren. Voorkennis van motivational interviewing is niet noodzakelijk. Wel is het handig als je op reguliere basis gesprekken voert waarvoor de techniek relevant is. Zo kan je het geleerde direct toepassen.

Leerdoelen

Als je deze training hebt afgerond: - Ken je de 5 stappen van motiverende gespreksvoering - Kan je de ‘stages of change’ bespreekbaar maken met je gesprekspartner - Kan je motiverende gesprekstechnieken toepassen, zoals open vragen stellen, verandertaal uitlokken en reflecteren - Kan je omgaan met weerstand van je gesprekspartner - Kan je iemand begeleiden in zijn proces van gedragsverandering

Week 1: De 5 stappen van motiverende gespreksvoering

 • Dag 1: Het belang van motiverende gespreksvoering

 • Dag 2: Stap 1 & 2: vraag toestemming en waarom

 • Dag 3: Stap 3: de motivatiescore

 • Dag 4: Stap 4: vertrouwen opbouwen

 • Dag 5: Stap 5: vraag wanneer en test je kennis

Week 2: Gedachteprocessen en gedachtekronkels

 • Dag 6: Onderbewustzijn en impulscontrole

 • Dag 7: Vragen naar gedachtekronkels

 • Dag 8: Kronkels verder ontrafelen

 • Dag 9: Stages of change deel 1

 • Dag 10: Stages of change deel 2 en test je kennis

Week 3: De technieken in de praktijk toepassen

 • Dag 11: Open vragen stellen

 • Dag 12: Verandertaal uitlokken

 • Dag 13: Reflecteren op verandertaal

 • Dag 14: Je gesprekspartner ondersteunen

 • Dag 15: Omgaan met weerstand en test je kennis

Week 4: Je gesprekspartner begeleiden

 • Dag 16: Prioriteiten stellen

 • Dag 17: Heft in eigen handen nemen

 • Dag 18: Werk samen

 • Dag 19: Begeleiding gesprekspartner

 • Dag 20: Eindtoets en samenvatting

Interesse in deze online training?

Aanmelden