Onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor data-analyse en big data, maar met alleen cijfers en resultaten kom je er echt niet. Snappen hoe je omgaat met data, deze interpreteert en in een onderzoeksformat zet, is minstens zo belangrijk. In deze training leer je hoe een onderzoek opgezet wordt, waar het aan moet voldoen en hoe je zorgt dat het valide resultaten oplevert.

Leren & Studeren

weken NCOI Opleidingen
Online Academy

Doelgroep

Deze training is perfect voor iedereen die een goede basis wil kweken op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Leerdoelen

Wat kun jij na het succesvol afronden van deze training?

 • Jij kunt een degelijk onderzoek opzetten dat meet wat je wilt.
 • Jij beheerst de basistheorie van onderzoeksvaardigheden in brede zin.
 • Jij hebt je eerste eigen onderzoek van begin af aan opgezet.

Week 1: Ontwerpen van een onderzoeksaanpak

 • Dag 1: Ontwerpen van een onderzoeksaanpak

 • Dag 2: Belang van een probleemformulering

 • Dag 3: Onderzoeksvraag passend bij de problematiek

 • Dag 4: Doelstelling van jouw opdracht

 • Dag 5: Afbakening

Week 2: Verzamelen van gegevens voor je onderzoek

 • Dag 6: Operationaliseren van centrale begrippen

 • Dag 7: Dataverzamelingsmethoden: kwalitatief en kwantitatief

 • Dag 8: Voor- en nadelen bestaande gegevens

 • Dag 9: Vragen formuleren

 • Dag 10: Betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek

Week 3: Analyseren van onderzoeksgegevens

 • Dag 11: Voorbereiding

 • Dag 12: Datamatrix

 • Dag 13: Beschrijven verkregen gegevens

 • Dag 14: Verschillen en samenhang

 • Dag 15: Maatregelen kwaliteitsverhoging

Week 4: Rapporteren van de resultaten uit het onderzoek

 • Dag 16: Conclusies trekken

 • Dag 17: Discussie en evaluatie

 • Dag 18: Opbouw onderzoeksrapport

 • Dag 19: Richtlijnen literatuur

 • Dag 20: Presentatie en reflectie

Interesse in deze online training?

Aanmelden