Onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor data-analyse en big data. Maar met alleen data kom je er echt niet. Snappen hoe je omgaat met data, deze interpreteert en in een onderzoeksformat zet, is minstens zo belangrijk. In deze Online Training leer je hoe een onderzoek opgezet wordt, waar het aan moet voldoen en hoe je zorgt dat het valide resultaten oplevert.

Leren en Studeren

weken NCOI Opleidingen
Online Academy

Doelgroep

Deze Online Training is perfect voor iedereen die een goede basis wil op het gebied van onderzoeksvaardigheden. Voor eigen onderzoeken of als hulp bij je afstuderen bijvoorbeeld.

Leerdoelen

Als je deze training hebt afgerond: - Kun je een degelijk onderzoek opzetten wat ook werkelijk meet wat je wilt - Beheers je basistheorie van onderzoeksvaardigheden in brede zin - Heb je geleerd je eerste eigen onderzoek vanaf het begin af aan op te zetten

Week 1: Ontwerpen van een onderzoeksaanpak

 • Dag 1: Ontwerpen van een onderzoeksaanpak

 • Dag 2: Belang van een probleemformulering

 • Dag 3: Onderzoeksvraag passend bij de problematiek

 • Dag 4: Doelstelling van jouw opdracht

 • Dag 5: Afbakening

Week 2: Verzamelen van gegevens voor je onderzoek

 • Dag 6: Operationaliseren van centrale begrippen

 • Dag 7: Dataverzamelingsmethoden: kwalitatief en kwantitatief

 • Dag 8: Voor- en nadelen bestaande gegevens

 • Dag 9: Vragen formuleren

 • Dag 10: Betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek

Week 3: Analyseren van onderzoeksgegevens

 • Dag 11: Voorbereiding

 • Dag 12: Datamatrix

 • Dag 13: Beschrijven verkregen gegevens

 • Dag 14: Verschillen en samenhang

 • Dag 15: Maatregelen kwaliteitsverhoging

Week 4: Rapporteren van de resultaten uit het onderzoek

 • Dag 16: Conclusies trekken

 • Dag 17: Discussie en evaluatie

 • Dag 18: Opbouw onderzoeksrapport

 • Dag 19: Richtlijnen literatuur

 • Dag 20: Presentatie en reflectie

Interesse in deze online training?

Aanmelden